Algemene voorwaarden en juridische informatie

Algemene voorwaarden en productbladen

Hieronder vindt u alle algemene voorwaarden en de informatiefiches over onze producten. De IPID-fiche (Insurance Product Information Document) is een gestandaardiseerd document waarmee u een overzicht krijgt van wat wel en niet gedekt is:

 

MiFID

AVISE nv is een verzekeringsagent, ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen van de Autoriteit voor Financiële


Diensten en Markten (FSMA) nr. 61786A. De FSMA is belast met het toezicht op de financiële markten en de beursgenoteerde vennootschappen, de erkenning van en het toezicht op bepaalde categorieën van financiële instellingen, het toezicht op de naleving van de gedragsregels door de financiële tussenpersonen, het toezicht op de commercialisering van beleggingsproducten bestemd voor het grote publiek en het uitoefenen van de zogenaamde sociale controle op aanvullende pensioenen. De FSMA heeft haar zetel te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14. Het FSMA-register van de verzekeringstussenpersonen kan worden geraadpleegd op www.fsma.be.

AVISE heeft een belangenconflictbeleid, dat kan worden geraadpleegd op: belangenconflictenbeleid

Adres

Adres

Avenue Lavoisier 18A, 1300 Wavre

Contact

 Wettelijke informatie

KBO/BTW-nummer: KBO0861095328

FSMA-nummer: 61786A