MiFID – Precontractuele informatie

AVISE NV, met uitbatingszetel te 1340 Ottignies, Avenue des villas, 38 en maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Defrélaan, 139, RPR 861.095.328, is als verzekeringsagent geregistreerd in het register van verzekeringstussenpersonen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, onder het nr. 61786A.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (afgekort: FSMA) staat in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen, de erkenning van en het toezicht op bepaalde categorieën financiële instellingen, de naleving van gedragsregels door de financiële bemiddelaars en de commercialisatie van de beleggingsproducten voor het grote publiek en het zgn. sociaal toezicht op de aanvullende pensioenen. De FSMA is gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14.
Het register van tussenpersonen van de FSMA is online consulteerbaar op www.fsma.be.

De algemene voorwaarden van de verzekeringsproducten die AVISE aanbiedt kunt u op dit website consulteren.

AVISE voert een actief belangenconflictenbeleid, welke u via volgende hyperlink kunt consulteren: Belangenconflicten

AVISE voert tevens een beleid rond vergoedingen, welke u via volgende hyperlink kunt consulteren: Gedragsregels
U kan met ons communiceren via verschillende kanalen:

  • Schriftelijk: AVISE NV, Avenue des villas, 38 – 1340 Ottignies
  • Telefonisch: +32 2 340 66 66
  • Fax: +32 2 340 66 69
  • E-mail: contact@avise.be